Aktualności

  ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w związku z awarią  sieci wodociągowej w dniu 14.10.2019 r. (poniedziałek), nastąpi przerwa w dostawie wody dla części odbiorców w miejscowości Wieprz, na ul. Górskiej.

                                  ZA UCIĄŻLIWOŚCI PRZEPRASZAMY

………………………………………………………………………………………………

 

ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w dniu 30.08.2019 r. (piątek) w godzinach od 9ºº 13ºº, nastąpi przerwa w dostawie wody dla  odbiorców w Wieprzu ul. Wadowickiej (część) , ul. Sosnowa oraz we Frydrychowicach ul. Światowa.

ZA UCIĄŻLIWOŚCI PRZEPRASZAMY

…………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

W DNIU 16.08.2019 r. (piątek)

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW W WIEPRZU

CZYNNY W GODZINACH OD 6ºº -14ºº .

   ……………………………………………………………………………………………..

   ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w związku z awarią wodociągowej sieci magistralnej w dniu 31.07.2019 r. (środa), nastąpi przerwa w dostawie wody dla części odbiorców w miejscowości Gierałtowice.

Przewidywany termin przywrócenia dostawy wody około godziny 14-tej.

ZA UCIĄŻLIWOŚCI PRZEPRASZAMY

 ……………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

W DNIU 21.06.2019 r. (PIĄTEK)

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW W WIEPRZU

CZYNNY W GODZINACH OD 6ºº -14ºº .

………………………………………………………………………………………………

 

OGŁOSZENIE

W DNIU 19.04.2019 r. (PIĄTEK)

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW W WIEPRZU

CZYNNY W GODZINACH OD 6ºº -14ºº .

………………………………………………………………………………………………………………………………….

            ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w dniu 10.04.2019  r. (środa) , w godzinach 9 00 – 1300  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców na ul. Wadowickiej od nr 1 do 71 w miejscowości Frydrychowice oraz na ul. Wadowickiej od nr 68 w Wieprzu.

 ……………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

W DNIU 31.12.2018 r. (poniedziałek)

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW W WIEPRZU

CZYNNY W GODZINACH OD 6ºº -14ºº .

   KASA GMINNEGO ZAKŁADU  WODOCIĄGÓW

CZYNNA

  W GODZINACH 6ºº -10ºº .

……………………………………………………………………………………………..

 

      ZAWIADOMIENIE O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

             Zawiadomienie o przerwie w dostawie wody dla mieszkańców Przybradza

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w dniu 21.12.2018  r. (piątek ) , w godzinach 8 00 – 1400  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców na ul. Szkolnej od OSP do ulicy Akacjowej,ul. Akacjowa, ul. Górna, ul. Konwaliowa,ul.Koziniec, ul. Spacerowa, ul. Wadowicka od Sklepu do ulicy Akacjowej  w miejscowości Przybradz.

…………………………………………………………………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE 

O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w dniu 19.12.2018 (środa ) , w godzinach 8 00 – 1400  nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców na ul. Beskidzkiej od nr   370 do nr 541 oraz na ul.Lipowej od nr 1 do nr 19  w miejscowości Wieprz.

ZA UCIĄŻLIWOŚCI PRZEPRASZAMY

………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

W DNIU 15.12.2018 r. (SOBOTA)

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW W WIEPRZU

CZYNNY W GODZINACH OD 6ºº -14ºº .

………………………………………………………………………………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE 

O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody,  że w dniu 30.11.2018 r. w związku z awarią na sieci magistralnej zasilającej w wodę miejscowości Frydrychowice oraz Przybradz, nastąpiła przerwa w dostawie wody w w/w miejscowościach. Szacowany termin przywrócenia dostawy wody 30.11.2018 r.  około godziny 16 :30 – 17:00.

ZA UCIĄŻLIWOŚCI PRZEPRASZAMY

………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJA 

W SPRAWIE DNIA WOLNEGO OD PRACY

W dniu 24 grudnia 2018 r. ( poniedziałek ) Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje że , zgodnie z Zarządzeniem   nr 14/2018 Kierownika GZW , zakład będzie nieczynny.  Niniejszy dzień zostanie odpracowany w dniu 15 grudnia 2018 r. (sobota)

…………………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJA

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu informuje, że od dnia 20 października 2018 roku w zawiązku z tym, iż obowiązuje nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz przyjęty uchwałą nr XL/337/2018 Rady Gminy Wieprz z dnia 25 września 2018 roku, zmianie ulegają druki (formularze) dotyczące procedur przyłączenia do sieci , a także umowa o dostawę wody.  Nowe,  aktualne druki i wzór umowy znajdują się w zakładce  „do pobrania”.

…………………………………………………………………………………………….

Płatności bezgotówkowe

w kasie Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu

Informujemy, że w kasie Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu można już dokonywać płatności bezgotówkowych kartą płatniczą, w tym również w formie zbliżeniowej .

Od 27 czerwca 2018 r. przy stanowisku kasowym pojawił się terminal płatniczy, z którego każdy może skorzystać przy opłacaniu należności za wodę.

Do tej pory odbiorcy mogli dokonywać płatności w formie gotówkowej lub przelewem na konto.

Zachęcamy do korzystania z tej formy płatności.

Mamy nadzieję, że będzie to dla Państwa duże udogodnienie.

……………………………………………………………………………………………………………….

ZAWIADOMIENIE 

O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w dniu 17.05.2018 (czwartek) , w godzinach 8 00 – 1100 w związku z budową kanalizacji wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców od ul. Lipowa 8 do ul. Beskidzka 511 w miejscowości Wieprz.

ZA UCIĄŻLIWOŚCI PRZEPRASZAMY

…………………………………………………………………………………………………………..

ZAWIADOMIENIE 

O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w dniu 30.04.2018 (poniedziałek) , w godzinach 10 00 – 1400 w związku z budową kanalizacji wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców od ul. Lipowa 8 do ul. Beskidzka 511 w miejscowości Wieprz.

ZA UCIĄŻLIWOŚCI PRZEPRASZAMY

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………

ZAWIADOMIENIE 

O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody , że w dniu 05.12.2017 w godzinach 8 30 – 1300 w związku z koniecznością wykonania robót eksploatacyjnych wystąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców miejscowości Frydrychowice na ulicach :

– Spacerowa  od nr 18 do 78

– Leśna

– Dworska od nr 33 do 58

oraz odbiorców miejscowości Chocznia , os. Baranciak  jak również  miejscowości  Inwałd os. Korcza.

 

………………………………………………………………………………………………………………………….

ZAWIADOMIENIE 

O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w    Wieprzu  na ulicy Górskiej od nr 19-63  część odbiorców została pozbawiona dostawy wody.    Przewidywany termin wznowienia dostawy wody  20 listopad  2017 godzina 14 .

PRZEPRASZAMY ZA WYNIKŁE UCIĄŻLIWOŚCI

……………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJA

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu prosi osoby, do których nieruchomości zostały wykonane przyłącza wody ,a nie zakończyli procedury związanej z odbiorem przyłącza          i zawarciem umowy o dostawę wody aby zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi dostarczyli 1 egz. inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wody, dokonali odczytu stanu wodomierza celem sporządzenia protokołu odbioru i zawarcia umowy o dostawę wody.

Oświadczenie geodety o przyjęciu do wykonania inwentaryzacji geodezyjnej przyłącza wody nie może być podstawą do odbioru przyłącza i zawarcia umowy.

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu – tel. 603 948 078.

……………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJA

W dniu 14.08.2017 r. (poniedziałek)  Biuro oraz Kasa Wodociągów czynna

w godzinach 6ºº- 14°°.

…………………………………………………………………………………………………………………..

ZAWIADOMIENIE 

O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że w związku z awarią sieci wodociągowej w    Wieprzu  na ulicach Górskiej, Kościelnej , Podgórze  część odbiorców została pozbawiona dostawy wody.                                                                                                                     Przewidywany termin wznowienia dostawy wody  8 czerwiec 2017 godzina 11 .

PRZEPRASZAMY ZA WYNIKŁE UCIĄŻLIWOŚCI

………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJA

W dniu 14.04.2017 r. (piątek)  Kasa Wodociągów czynna w godzinach 6³º-14°°.

…………………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJA

W dniu 30.12.2016 r. (piątek)  Kasa Wodociągów czynna w godzinach 7-10.

……………………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Wodociągów apeluje do Odbiorców wody o konieczności zabezpieczenia istniejących instalacji wodociągowych i wodomierzy przed sezonem zimowym.

Najbardziej na rozmrożenie narażone są instalacje zlokalizowane w niezamieszkałych budynkach i niezakończonych inwestycjach mieszkaniowych.

Przypominamy, że zabezpieczenie urządzenia pomiarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkiem Odbiorcy wody.

……………………………………………………………………………………………………………………..

PLANOWANE WYŁĄCZENIE WODY

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu informuje odbiorców, że w dniu 25.10.2016 (wtorek) w godzinach od 9ºº-11°° , w związku z planowanym wyłączeniem energii elektrycznej oraz wykonywaniem prac konserwacyjnych w zbiorniku wody Frydrychowice Pompownia będzie wstrzymana dostawa wody. Czasowa przerwa w dostawie wody obejmować będzie następujące ulice w miejscowości Frydrychowice : ul. Bukowa (częściowo), ul. Kasztanowa ( częściowo), ul. Górna, ul. Granice, ul. Klonowa, ul. Wiśniowa, ul. Słoneczna, ul. Widokowa, ul Wspólna (częściowo) oraz odbiorcy miejscowości Radocza. 

ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY

………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE W SPRAWIE USTANOWIENIA STREFY OCHRONNEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie w dniu 7 września 2016 r. podpisał rozporządzenie Nr 31/2016 w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w miejscowości Gierałtowice.

Rozporządzenie Nr 31/2016 zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego  – http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/#legalact/2016/5140 , w dniu 8 września 2016 r. pod pozycją 5140 i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia tj.     w dniu 23 września 2016 r.

…………………………………………………………………………………………………………………

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI WIEPRZ

Gminny Zakład Wodociągów, 34-122 Wieprz,ul. Centralna 5, zwraca się z prośbą do odbiorców wody i mieszkańców miejscowości Wieprz o zgłaszanie zastrzeżeń i usterek związanych z uzbrojeniem sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych powstałych podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej.

Powyższe dotyczy zasypanych skrzynek zasuwowych ,ich braku, hydrantów p.poż. itp.

Prosimy o kontakt telefoniczny po numerem : 33 8755061.

Dziękujemy za dokonane zgłoszenia. 

……………………………………………………………………………………………………………………..

ZAWIADOMIENIE 

O PRZERWIE W DOSTAWIE WODY

Na wodociągu w Wieprzu ul. Górska od nr 1 do nr 19  oraz ul. Kościelna nr 2 i 4,

w dniu 31 marca 2016 r. w godzinach od 8-13 .

PRZEPRASZAMY ZA WYNIKŁE UCIĄŻLIWOŚCI

GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGÓW,34-122 WIEPRZ,CENTRALNA 5.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Wodociągów ,  w dniu 25.03.2016 r. (piątek)

będzie czynny  w godzinach od 6 -14.

………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJA W SPRAWIE DODATKOWEGO DNIA WOLNEGO OD PRACY

Informuje się, że zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2015 Kierownika Gminnego Zakładu Wodociągów z dnia 25.11.2015 r. w dniu 24 grudnia 2015 (WIGILIA)                             biuro/kasa  Gminnego Zakładu Wodociągów będzie nieczynne. 

……………………………………………………………………………………………………………………..

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

W związku z trwającym okresem suszy występuje zmniejszenie wydajności eksploatowanych gminnych ujęć wody.

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu zwraca się do odbiorców wody o oszczędne i racjonalne korzystanie z pobieranej wody. 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………

OGŁOSZENIE W ZWIĄZKU Z WPROWADZENIEM ULIC W GMINIE WIEPRZ W MIEJSCOWOŚCIACH FRYDRYCHOWICE, NIDEK ORAZ GIERAŁTOWICZKI

W związku z wprowadzeniem ulic w Gminie Wieprz w miejscowościach Frydrychowice, Nidek oraz Gierałtowiczki,  prosimy o przesłanie pocztą lub dostarczenie bezpośrednio do biura Gminnego Zakładu Wodociągów, ul. Centralna 5,  34-122 Wieprz, pok. 16 uzupełnionego wniosku z aktualnym adresem.

wniosek o zmianę adresu

……………………………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu informuje mieszkańców o bezwzględnym zakazie korzystania z hydrantów p.poż. przez osoby nieuprawione.

Osoba dokonująca kradzieży wody z hydrantów wodociągowych zgodnie z obowiązującymi przepisami podlega karze grzywny do 5.000,00 zł.

……………………………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE W SPRAWIE REMONTU ZBIORNIKA WIEŻOWEGO

 

Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu, informuje odbiorców wody, że w dniach 04.05.2015 – 22.05.2015 r. będzie wykonywane czyszczenie, uszczelnianie oraz malowanie wieżowego zbiornika wody w Gierałtowicach.

Wykonanie powyższego wymaga jego czasowego wyłączenia z eksploatacji.

Okres wyłączenia przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych może ulec wydłużeniu.

Dostawa wody będzie realizowana z wykorzystaniem pomp tłocznych bezpośrednio ze Stacji Uzdatniania Wody.

Informujemy, że mogą pojawić się zakłócenia w ciągłości dostawy wody i jej parametrów ( np. obniżenie ciśnienia wody).

Dotyczy to głównie szczytowych okresów poboru wody.

Prosimy o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji.

Przepraszamy za ewentualne wynikłe uciążliwości w świadczeniu usług dostawy wody.

Wieprz 23.04.2015 r.

 


 

 

 

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz.

 

Gminny Zakład Wodociągów , 34 – 122 Wieprz 217na podstawie art.24 ust.7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r / tekst jedn. Dz.U. z 2006r , poz.858 , z póż. zm./

 

informuje, że

 

w dniu 29 stycznia 2015r Rada Gminy Wieprz podjęła uchwałę nr III/14/15 w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów z siedzibą w Wieprzu Taryfy mają zastosowanie w okresie od 1marca 2015r do dnia 29 lutego 2016r

 

 

lp

wyszczególnienie

cena/stawka netto

Cena/ stawka brutto

 

1

Cena za 1m³dostarczanej wody

4,06 zł/m³

4,38zł/m³

2

Opłata abonamentowa

/ za 1 m-c/odbiorcę /

5,00 zł/m-c

5,40 zł / odbiorcę/m-c

3

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych *

zł/odbiór

39,76zł/odbiór

48,90 zł/odbiór

 

* powyższa stawka zawiera wyłącznie koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z §5,ust.7 rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28.06.2006r w sprawie taryf

 

Jednocześnie Rada Gminy Wieprz uchwałą nr III/15/15 z dnia 29 stycznia 2015r wprowadziła dopłatę do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Wieprz w wysokości 0,55 zł / netto/.

Po uwzględnieniu powyższej dopłaty : cena 1 m³ wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.03.2015r do 29.02.2016r wyniesie :

 

3,51 zł/m³ + 8 % VAT = 3,79 zł/1m³