Badania wody

Wyniki badań wody za I kwartał 2022 r. :

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice – sprawozdanie
z badań  https://bip.malopolska.pl/api/files/2871079

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice, ul.Oświęcimska 8 – sprawozdanie
z badań https://bip.malopolska.pl/api/files/2871080

…………………………………………………………………………..

Wyniki badań wody za I kwartał 2021 r. :

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr

SB 55666 06 2021 Zbiornik Wieprz Gorka

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_55665_06_2021 Stacja Uzdatniania Wody

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr

SB 55668 06 2021 Osrodek Zdrowia

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB 55667 06 2021 Gierałtowice Sikora

…………………………………………………………………………………………………………………

Wyniki badań wody za IV kwartał 2020 r. :

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr SB_129968_12_2020 Zbiornik Wieprz Górka

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_129967_12_2020 Stacja Uzdatniania Wody

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB_129970_12_2020 Ośrodek Zdrowia, Głębowice

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB_129969_12_2020 Gierałtowice Sikora

……………………………………………………………………………………………..

Wyniki badań wody za III kwartał 2020 r. :

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr SB_91006_09_2020 Zbiornik Wieprz Górka

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_91005_09_2020 Stacja Uzdatniania Wody

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB_91009_09_2020 Ośrodek Zdrowia, Głębowice

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB_91008_09_2020 Gierałtowice Sikora Wyniki_Sikora Str. 1 Wyniki_Sikora Str. 2

………………………………………………………………………………………………………..

Wyniki badań wody w miesiącu lipcu 2020 r. :

…………………………………………………………………………………………………………………..

Wyniki badań wody za II kwartał 2020 r. :

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr   SB_57045_06_2020 Zbiornik Wieprz Górka

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_57043_06_2020 Stacja Uzdatniania Wody

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB_57047_06_2020 Ośrodek Zdrowia, Głębowice

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB_57046_06_2020 Gierałtowice Sikora

Wyniki badań wody za I kwartał 2020 r. :

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr  SB_25585_03_2020 Stacja Uzdatniania Wody

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB_25586_03_2020 Ośrodek Zdrowia, Głębowice

………………………………………………………………………………………………………………….

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach dotycząca okresowej oceny  jakości wody dostarczanej do przez wodociąg Gierałtowice, Gierałtowice Sikora i Wieprz.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań wody za IV kwartał 2019 r. :

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr   SB_141136_12_2019 Wieprz Gminny Gorka_3016

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_141138_12_2019 Wieprz Gminny SUW_3016

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB_141135_12_2019 Głębowice Wieprz Gminny_3016

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB_141134_12_2019 Wieprz Gminny Sikora_3016

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań wody za III kwartał 2019 r. :

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr   SB_100217_09_2019 Wieprz Górka

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_100216_09_2019 SUW Gierałtowice

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB_100220_09_2019 Głębowice

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB_100218_09_2019 Sikora Gierałtowice

………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Wyniki badań wody w miesiącu lipcu 2019 r. :

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyniki badań wody  II kwartał 2019 r. ;

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr SB_59851_06_2019 Wieprz Gminny_3016

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_59848_06_2019 Wieprz Gminny_3016

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB_59850_06_2019 Wieprz Gminny_3016

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB_59849_06_2019 Wieprz Gminny_3016

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań wody za I kwartał 2019 r. ;

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB_25591_03_2019 SUW Gierałtowice_3016

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB_25592_03_2019 Głębowice_3016

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wadowicach dotycząca okresowej oceny  jakości wody dostarczanej do przez wodociąg Gierałtowice, Gierałtowice Sikora i Wieprz.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyniki badań wody za IV kwartał 2018 r. ;

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr SB/131341/12/2018

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB/131340/12/2018

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB/131342/12/2018

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB/131343/12/2018

SB_131343_12_2018 Wieprz Gminny_3016SIKORA

SB_131340_12_2018 Wieprz Gminny_3016SUW

SB_131341_12_2018 Wieprz Gminny_3016GORKA

SB_131342_12_2018 Wieprz Gminny_3016GŁEBOWICE

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań wody za III kwartał 2018 r. ;

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr SB/92333/09/2018

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB/92329/09/2018

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB/92332/09/2018

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB/92331/09/2018

SB_92329_09_2018 SUW Gierałtowice

SB_92331_09_2018 Gierałtowice Sikora

SB_92332_09_2018 Głębowice

SB_92333_09_2018 Wieprz Górka

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Wyniki badań wody przeprowadzone w lipcu  2018 r. ;

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB/71030/07/2018

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań wody za II kwartał 2018 r. ;

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr SB/54979/06/2018

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB/54976/06/2018

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB/54978/06/2018

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB/54977/06/2018

   

………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań wody za I kwartał 2018 r. ;

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice, (sprawozdanie nr SB/22343/03/2018)

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8 (sprawozdanie nr SB/22345/03/2018)

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Informacja dotycząca okresowej oceny jakości wody dostarczanej przez wodociąg Gierałtowice, Gierałtowice Sikora i Wieprz w 2017 r.

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań wody za IV kwartał 2017 r. ;

– Zbiornik Wieprz Górka

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8

– Gierałtowice Sikora

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań w zakresie monitoringu substancji promieniotwórczych z następujących miejsc :

– ujęcie Wieprz Górka – woda surowa

– ujęcie Stacja Uzdatniania Wody w Gierałtowicach- woda surowa

– ujęcie „SIKORA” Gierałtowice- woda uzdatniona

– Ośrodek Zdrowia,Głębowice,ul. Oświęcimska 8- woda uzdatniona

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wyniki badań wody za III kwartał 2017 r. ;

– Zbiornik Wieprz Górka

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8

– Gierałtowice Sikora

………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyniki badań wody za lipiec 2017 r. ;

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB/69668/07/2017

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Wyniki badań wody za II kwartał 2017 r. ;

– Zbiornik Wieprz Górka – sprawozdanie z badań nr SB/51899/06/2017

– Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworska 11, Gierałtowice,- sprawozdanie z badań nr SB/51895/06/2017

– Ośrodek Zdrowia, Głębowice,ul.Oświęcimska 8- sprawozdanie z badań nr SB/51897/06/2017

– Gierałtowice Sikora – sprawozdanie z badań nr SB/51896/06/2017

 

……………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

WYNIKI BADAŃ WODY – I KWARTAŁ 2017 r :

1)Stacja Uzdatniania Wody, Dworska 11,Gierałtowice

2)Ośrodek Zdrowia, ul. Oświęcimska 8, Głębowice

…………………………………………………………………………………………………………………………

 

WYNIKI BADAŃ WODY – IV KWARTAŁ 2016 r :

1)Stacja Uzdatniania Wody, Dworska 11,Gierałtowice (SB/94960/12/2016)

2) Gierałtowice Sikora (SB/94962/12/2016)

3)Ośrodek Zdrowia, ul. Oświęcimska 8, Głębowice (SB/94963/12/2016)

4) Wieprz Górka- Zbiornik (SB/94964/12/2016)

 

sb94962-12-2016-str1 sb94962-12-2016-str2sb94960-12-2016-str-2 sb94960-12-2016-str-1sb94964-12-2016-str-1 sb94964-12-2016-str-2sb94963-12-2016-str-2 sb94963-12-2016-str-1

………………………………………………………………………………………………………………………………

 

WYNIKI BADAŃ WODY – III KWARTAŁ 2016 r :

1)Stacja Uzdatniania Wody, Dworska 11,Gierałtowice (SB/60327/09/2016)

2) Gierałtowice Sikora (SB/58927/09/2016)

3)Ośrodek Zdrowia, ul. Oświęcimska 8, Głębowice (SB/60330/09/2016)

4) Wieprz Górka- Zbiornik (SB/58926/09/2016)

sb-60327-09-2016-str-1sb-60327-09-2016-str-2sb-60327-09-2016-str-3sb-60327-09-2016-str-4sb-60327-09-2016-str-5sb-58927-09-2016-str-1sb-58927-09-2016-str-2sb-60330-09-2016-str-1sb-60330-09-2016-str-2sb-60330-09-2016-str-3sb-60330-09-2016-str-4sb-60330-09-2016-str-5sb-58926-09-2016-str-1sb-58926-09-2016-str-2

 

…………………………………………………………………………………………………………………………..

 

WYNIKI BADAŃ WODY – II KWARTAŁ 2016 r :

1)Stacja Uzdatniania Wody, Dworska 11,Gierałtowice (SB/34856/06/2016)

2) Gierałtowice Sikora (SB/34857/06/2016)

3)Ośrodek Zdrowia, ul. Oświęcimska 8, Głębowice (SB/34858/06/2016)

4) Wieprz Górka- Zbiornik (SB/34859/06/2016)

SB 34856 06 STR 1SB 34856 06 STR 2SB 34857 06 STR 1SB 34857 06 STR 2SB 34858 06 STR 1SB 34858 06 STR 2SB 34859 06 STR 1SB 34859 06 STR 2

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

WYNIKI BADAŃ WODY – I KWARTAŁ 2016 r :

1)Stacja Uzdatniania Wody, Dworska 11,Gierałtowice (SB/11665/03/2016)

2) Gierałtowice Sikora (SB/11666/03/2016)

3)Ośrodek Zdrowia, ul. Oświęcimska 8, Głębowice (SB/11667/03/2016)

4) Wieprz Górka- Zbiornik (SB/11668/03/2016)

SB 11665 03 2016 STR1SB 11665 03 2016 STR2SB 11666 03 2016 STR1SB 11666 03 2016 STR2SB 11667 03 2016 STR1SB 11667 03 2016 STR2SB 11668 03 2016 STR1SB 11668 03 2016 STR2

………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYNIKI BADAŃ WODY – IV KWARTAŁ 2015 r :

1)Stacja Uzdatniania Wody, Dworska 11,Gierałtowice (SB/78057/12/2015)

2) Gierałtowice Sikora (SB/78058/12/2015)

3)Ośrodek Zdrowia, ul. Oświęcimska 8, Głębowice (SB/78059/12/2015)

4) Wieprz Górka- Zbiornik (SB/78060/12/2015)

SB78057 12 STR 1SB78057 12 STR 2SB78058 12 STR 1SB78058 12 STR 2SB78059 12 STR 1SB78059 12 STR 2SB78060 12 STR 1SB78060 12 STR 2

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYNIKI BADAŃ WODY – III KWARTAŁ 2015 r :

1)Stacja Uzdatniania Wody, Dworska 11,Gierałtowice (SB/54814/09/2015)

2) Gierałtowice Sikora (SB/55018/09/2015)

3)Ośrodek Zdrowia, ul. Oświęcimska 8, Głębowice (SB/54815/09/2015)

4) Wieprz Górka- Zbiornik (SB/55969/09/2015, SB/55351/09/2015)

SB54814 09 str1 SB54814 09 str2 SB54814 09 str3 SB54814 09 str4 SB54814 09 str5 SB55018 09 str1 SB55018 09 str2 SB55018 09 str3 SB55018 09 str4 SB55018 09 str5 SB54815 09 str1 SB54815 09 str2 SB54815 09 str3 SB54815 09 str4 SB54815 09 str5 SB55696 09 str1 SB55696 09 str2 SB55351 09 str 1 SB55351 09 str2 SB55351 09 str3 SB55351 09 str4

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

WYNIKI BADAŃ WODY – II KWARTAŁ 2015 r.

 

 

PARAMETRY WODY – TWARDOŚĆ WODY

 


 

WYNIKI BADAŃ WODY – I KWARTAŁ 2015 r.


WYNIKI BADAŃ WODY – IV KWARTAŁ 2014 r.