Akty prawne

Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 roku

………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała XXIX/248/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie :regulaminu dostarczania wody.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamin dostarczania wody

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Rozp Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia