Akty prawne

         Dopłata do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów ,

zgodnie z uchwałą nr X/82/2019 Rady Gminy Wieprz z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz przez Gminny Zakład Wodociągów obowiązująca w okresie 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

 Uchwała nr X/82/2019

…………………………………………………………………………………………………..

UCHWAŁA NR XLIII/287/2018   RADY GMINY OSIEK

z dnia 18 października 2018 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Osiek.

REGULAMIN GMINA OSIEK

……………………………………………………………………………………..                     

UCHWAŁA NR XXXIX/332/2018   RADY GMINY TOMICE

z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tomice

Regulamin Gmina Tomice

…………………………………………………………………………………………………………….

                           

                            UCHWAŁA NR XL/337/2018 RADY GMINY WIEPRZ                                            z dnia 25 września 2018 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wieprz

akt- Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego poz.6697 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Uchwała nr XXIX/247/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 roku

………………………………………………………………………………………………………………………….

Uchwała XXIX/248/2017 Rady Gminy Wieprz z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie :regulaminu dostarczania wody.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Regulamin dostarczania wody

Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę

Rozp Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia