Informacje

INFORMACJA

informacja

……………………………………………………………………………………………………….

OGŁOSZENIE 

Gminny Zakład Wodociągów apeluje do Odbiorców wody o konieczności zabezpieczenia istniejących instalacji wodociągowych i wodomierzy przed sezonem zimowym.

Najbardziej na rozmrożenie narażone są instalacje zlokalizowane w niezamieszkałych budynkach i niezakończonych inwestycjach mieszkaniowych.

Przypominamy, że zabezpieczenie urządzenia pomiarowego zgodnie z obowiązującymi przepisami jest obowiązkiem Odbiorcy wody. 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW 

W związku z trwającym okresem suszy występuje zmniejszenie wydajności eksploatowanych gminnych ujęć wody.

Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów w Wieprzu zwraca się do odbiorców wody o oszczędne i racjonalne korzystanie z pobieranej wody.