Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów
ul. Centralna 5
34-122 Wieprz

Nr konta bankowego :Bank ING O/Andrychów 69 1050 1100 1000 0022 7925 9457

Telef./fax   (33) 875 50 61

Stacja Uzdatniania Wody
ul. Dworska 11 ,Gierałtowice, 34-122 Wieprz
telef. (33) 875 53 37

e-mail – gzwwieprz@interia.pl

Kierownik Zakładu – mgr inż. Mieczysław Pabiś  tel. 0603-948-078

Pogotowie wodociągowe
w  godz. od 15°° – 7°° oraz w dni wolne
i święta: 0605-651-310