Kontakt

Gminny Zakład Wodociągów
ul. Centralna 5
34-122 Wieprz

Biuro obsługi klienta Gminnego Zakładu Wodociągów: ul. Pogodna 10, 34-122 Wieprz

Nr konta bankowego: Bank ING O/Andrychów 69 1050 1100 1000 0022 7925 9457

tel./fax   (33) 875 50 61
e-mail: gzwwieprz@interia.pl, biuro@gzw.wieprz.pl

Stacja Uzdatniania Wody
ul. Dworska 11 ,Gierałtowice, 34-122 Wieprz
telef. (33) 875 53 37

Kierownik Zakładu – mgr inż. Jerzy Polak  tel. 787-047-310

Kierownik eksploatacji urządzeń wodociągowych i zapewnienia dostawy wody –
mgr inż. Katarzyna Stawowy tel. 603-948-078, e-mail: kierownik.gzw@interia.pl

Pogotowie wodociągowe
w  godz. od 15°° – 7°° oraz w dni wolne
i święta: 605-651-310