Taryfy

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Osiek w miejscowości Głębowice.

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że od dnia 08.05.2021 r. na terenie Gminy Osiek w miejscowości Głębowice, obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  nr KR.RZT.70.51.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

 

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-51-2021-z-dnia-26-kwietnia-2021-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-na-terenie-gminy-osiek.html

…………………………………………………………………………………………………………………………………

Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Tomice w miejscowości Radocza.

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że od dnia 08.05.2021 r. na terenie Gminy Tomice w miejscowości Radocza obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  nr KR.RZT.70.50.2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-50-2021-z-dnia-21-marca-2021-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-na-terenie-gminy-tomice-wraz-ze-zmiana-zawarta-w-postanowieniu-kr-rzt-70-50-2021-z-dnia-26-kwietnia-2021.html

………………………………………………………………………………………………………………………………

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wieprz.

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że od dnia 08.05.2021 r. na terenie Gminy Wieprz obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie  nr KR.RZT.70.27.2021 z dnia 26 kwietnia 2021 r.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-taryfy/decyzja-znak-kr-rzt-70-27-2021-z-dnia-26-kwietnia-2021-r-o-zatwierdzeniu-taryf-dla-zbiorowego-zaopatrzenia-w-wode-na-terenie-gminy-wieprz.html

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wieprz :

Dopłata do taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę realizowanego przez Gminny Zakład Wodociągów w Wieprzu wynosi :

L.p.

Taryfowa grupa odbiorców

Dopłata do wartości taryfy netto

Jednostka miary

1

2

3

4

1

Gospodarstwa domowe

Gminy Wieprz

(taryfowa Grupa 1 oraz Grupa 2)

0,40

zł/m³

Po uwzględnieniu dopłaty cena 1mwody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Wieprz od 08.05.2021 r. wynosi :

4,02 zł/m+ 8% VAT = 4,34 zł /m3  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Ogłoszenie

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że z dniem 29 maja 2018 r. na terenie miejscowości Głębowice w gminie Osiek obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.88.2018 z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę- Głębowice Gmina Osiek

………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ogłoszenie

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że z dniem 29 maja 2018 r. na terenie miejscowości Radocza w gminie Tomice obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie nr KR.RET.070.83.2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę- Radocza Gmina Tomice

…………………………………………………………………………………………………………………

                                                        Ogłoszenie

Gminny Zakład Wodociągów informuje, że od dnia 22.05.2018 r. na terenie Gminy Wieprz obowiązywać będzie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę, zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie       nr  KR.RET.070.89.2018.  z dnia 25 kwietnia 2018 r

Wysokość cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 

Uwaga

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Wieprz nr XXXV/294/2018 z 22.02.2018 r. dopłata do 1 m3  wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Wieprz wynosi 0,30 zł/m(netto).

Po uwzględnieniu dopłaty cena 1mwody dla gospodarstw dmowych na terenie gminy Wieprz do 31.12.2018 r. wynosi :

3,76 zł/m+ 8% VAT = 4,06 zł /m3  

…………………………………………………………………………………………………

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Wodociągów, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz , informuje odbiorców wody,że Rada Gminy Wieprz uchwałą nr XXXV/ 294 /2018 z dnia 22 lutego 2018r wprowadziła dopłatę do 1 m³ wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Wieprz w wysokości 0,30 zł / netto/.

Nowa dopłata ma zastosowanie do dostawy wody w okresie

od 1 marca 2018r do 31.12.2018r.

Po uwzględnieniu powyższej dopłaty : cena 1 m³ wody dla gospodarstw domowych na terenie gminy Wieprz w okresie od 01.03.2018r do terminu wejścia w życie nowej taryfy wyniesie :

3,74 zł/m³ + 8 % VAT = 4,04 zł/1m³

…………………………………………………………………………………………………………………………..

OGŁOSZENIE

Gminny Zakład Wodociągów, ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz , informuje odbiorców wody, że w dniu 12.12.2017r weszła w życie ustawa z dnia 27.10.2017r o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw/ Dz .U. z 2017r, poz.2180/.

Na podstawie art 9.1 taryfy obowiązujące w dniu wejścia ustawy zachowują moc przez okres 180 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie  gminy  Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów  w okresie 01.03.2017-28. 02.2018  r.

ogloszenie-taryfy-tomice

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

  Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz  w okresie  01.03.2017-28. 02.2018  r.

ogloszenie-taryfy-gmina-wieprz-str-1ogloszenie-taryfy-gmina-wieprz-str-2

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie sołectwa Głębowice w gminie  Osiek  w okresie                            01.03.2017-28. 02.2018  r.

ogloszenie-taryfy-glebowice

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego         zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie sołectwa Głębowice w gminie  Osiek  w okresie  01.03.2016-28. 02.2017  r.

taryfy sołectwo Głębowice

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

    Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego         zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie sołectwa Radocza w gminie Tomice  w okresie  01.03.2016-28. 02.2017  r.

taryfy sołectwo Radocza

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

    Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego         zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz  w okresie                      01.03.2016-28. 02.2017  r.

                                ogłoszenie taryfy gmina Wieprz

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1) Na terenie sołectwa Głębowice

2) Na terenie sołectwa Radocza

3) Na terenie gminy Wieprz