Taryfy

Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie  gminy  Tomice dla odbiorców usług świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów  w okresie 01.03.2017-28. 02.2018  r.

ogloszenie-taryfy-tomice

 

 

………………………………………………………………………………………………………………

  Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz  w okresie  01.03.2017-28. 02.2018  r.

ogloszenie-taryfy-gmina-wieprz-str-1ogloszenie-taryfy-gmina-wieprz-str-2

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego  zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie sołectwa Głębowice w gminie  Osiek  w okresie                            01.03.2017-28. 02.2018  r.

ogloszenie-taryfy-glebowice

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego         zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie sołectwa Głębowice w gminie  Osiek  w okresie  01.03.2016-28. 02.2017  r.

taryfy sołectwo Głębowice

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

    Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego         zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie sołectwa Radocza w gminie Tomice  w okresie  01.03.2016-28. 02.2017  r.

taryfy sołectwo Radocza

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

    Ogłoszenie 

Ogłoszenie w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego         zaopatrzenia w wodę realizowanego na terenie Gminy Wieprz  w okresie                      01.03.2016-28. 02.2017  r.

                                ogłoszenie taryfy gmina Wieprz

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

1) Na terenie sołectwa Głębowice

2) Na terenie sołectwa Radocza

3) Na terenie gminy Wieprz