Zamówienia publiczne

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie rozszerzonego operatu wodnoprawnego.

Gminny Zakład Wodociągów, 34-122 Wieprz,ul. Centralna 5, zaprasza do składania ofert na opracowanie rozszerzonego operatu wodnoprawnego .

 Zapytanie cenowe-opracownie operatu wodnoprawnego